Nieuws


Archief in streekarchief - vrijdag 19 september 2008

Archief ondergebracht in het Streekarchief

De Sociëteit Rethorica beschikt over een heel oud archief. Hierin is meer te vinden over de historie van de schutterij en het gebouw ‘De Doele’, maar ook over de latere sociëteit. Het belangrijkste archiefstuk is de ordonnantie of statuten van de vroegere rederijkerskamer uit 1515. Van deze statuten is een afschrift uit 1624 bewaard gebleven. Hierin staan tal van bepalingen over o.a. omgangsvormen en geeft een kijkje in het Sommelsdijk van de zestiende eeuw. Omdat het voor de geschiedenis van Sommelsdijk een heel belangrijk archief is, heeft het bestuur van Rethorica besloten het onder te brengen bij het Streekarchief Goeree-Overflakkee te Middelharnis. In een bruikleenovereenkomst is het een en ander geregeld over inzage en behoud. In het Streekarchief wordt het onder goede condities in een brandvrije kluis bewaard.

Historische boerderijeninventarisatie

Sociëteit Rethorica houdt zich ook bezig met de inventarisatie van historische boerderijen op geheel Goeree-Overflakkee. Er worden zowel historische gegevens verzameld over de architectuur van de boerderijen op het eiland, als fotomateriaal. De Sociëteit bezit al een schat aan historisch, maar ook hedendaags fotomateriaal. In het boek "Veldnamen en Boerderijen”, dat door Sociëteit Rethorica in 2003 werd uitgebracht, is in het boerderijenhoofdstuk een groot deel van deze gegevens terug te vinden.
Op dit moment is een werkgroep van Rethorica bezig om het fotomateriaal van vooral verdwenen historische boerderijen compleet te krijgen. Aan de hand van oude landkaarten worden de plaatsen gevonden waar ooit oude boerderijen hebben gestaan. Vervolgens wordt het hele eiland polder voor polder afgewerkt en alle daar aanwezige historische locaties bezocht, ook al bevinden zich daar geen (oude) boerderijen meer.

De werkgroep streeft ernaar om per polder publicaties te gaan uitbrengen, waarin zoveel mogelijk historische gegevens en fotomateriaal zullen worden opgenomen. Voor zover te achterhalen is, zal ook aandacht worden besteed aan de bewoningsgeschiedenis. Omdat eerst nog veel materiaal gevonden en verzameld moet worden, zal dit project een aantal jaren in beslag gaan nemen. Op dit moment zijn de polders het Oudeland van Dirksland, Onwaard, Oud Kraaijer, het Nieuwe Land en de St. Christoffel Polder bezocht (dus de omgeving van Dirksland en Sommelsdijk).

Mocht u bereid zijn historisch kaart- en/of fotomateriaal, of overige historische gegevens aan Rethorica te schenken dan wel uit te lenen – in het laatste geval worden duplicaten gemaakt – dan kunt u contact opnemen met de volgende leden van Rethorica

- Gerbrand Hoek, telefoon 024 3565177; e-mail: g.hoeknij@tiscali.nl
 - Hans Bruggeman, telefoon 0187 484469; e-mail: j.bruggeman@hetnet.nl

- Jan Both, telefoon 0187 487398; e-mail: bothj@xs4all.nl


Terug naar de vorige pagina >