Welkom

op de website van SOCIETEIT RETHORICA te SOMMELSDIJK
Opgericht 26 november 1515.
Het bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken –
voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals recentelijk:

• uitgave van het bekende boek "Veldnamen en Boerderijen op Goeree-Overflakkee"

• mede organisatie van de succesvolle Verlichte Boerderijen route, met meer dan 2500 bezoekers

• organisatie van "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”, zeer druk bezochte feestelijke dagen waar Cultuur, Natuur en Landbouw elkaar ontmoetten op hofstede Lust en Last te Sommelsdijk.
• uitgave van de DVD "Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld”, een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.
 

 
College van Regenten Buitengewone leden

H.A. Mijs

J. van den Broek

L. van Nimwegen

J. Bruggeman

J.M. Kastelein

- Sommelsdijk

- Middelharnis

- Sommelsdijk

- Sommelsdijk 

Sommelsdijk

G. Hoek

W. van Ham

J.C. Both

P. Heerschap

C. van Rixoort   

- Nijmegen

- Stad aan 't Haringvliet

- Middelharnis

- Ouddorp

-Dirksland