Welkom

op de website van SOCIETEIT RETHORICA te SOMMELSDIJK                                                                      
Opgericht 26 november 1515.
Het bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken –
voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals:

• Uitgave van het bekende boek "Veldnamen en Boerderijen op Goeree-Overflakkee"

• Mede organisatie van de succesvolle Verlichte Boerderijen route, met meer dan 2500 bezoekers

• Organisatie van "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”, zeer druk bezochte feestelijke dagen waar Cultuur, Natuur en Landbouw elkaar ontmoetten op hofstede Lust      en Last te Sommelsdijk.
• Uitgave van de DVD "Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld”, een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.
 
• Uitgave "Blik op de Agrarische Geschiedenis van Goeree-Overflakkee" een serie van totaal VI katernen waarin per polder de geschiedenis wordt beschreven.
  Inmiddels is deel V op 28 april 2023 gepresenteerd. Deel VI is in voorbereiding en zal op 4 oktober 2024 worden gepresenteerd, locatie Dorpstienden te        
  Ouddorp. Gastspreker Frank Westerman. Zijn werk verschijnt in zestien talen, een greep uit de vele recensies "Frank Westerman sleept de lezer mee in een 
  ongewone en onverwachte reis".

 
 
 
 

Afbeelding invoegen

 
College van Regenten Buitengewone leden

J.M. Kastelein

L. van Nimwegen

J. Bruggeman

H.A. Mijs

P.Koppelman

- Sommelsdijk-Prinsche

- Sommelsdijk-Factor

- Sommelsdijk

- Sommelsdijk 

Sommelsdijk

G. Hoek

W. van Ham

J.C. Both

P. Heerschap

C. van Rixoort   

- Nijmegen

- Middelharnis

- Middelharnis-Thesaurier

- Ouddorp

-Dirksland