Welkom

op de website van SOCIETEIT RETHORICA te SOMMELSDIJK                                                                      
Opgericht 26 november 1515.
Het bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken –
voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals recentelijk:

• uitgave van het bekende boek "Veldnamen en Boerderijen op Goeree-Overflakkee"

• mede organisatie van de succesvolle Verlichte Boerderijen route, met meer dan 2500 bezoekers

• organisatie van "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”, zeer druk bezochte feestelijke dagen waar Cultuur, Natuur en Landbouw elkaar ontmoetten op hofstede Lust     en Last te Sommelsdijk.
• uitgave van de DVD "Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld”, een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.
 
• uitgave "Blik op de Agrarische Geschiedenis van Goeree-Overflakkee" een serie van totaal VI katernen waarin per polder de geschiedenis wordt beschreven.
  Deel IV wordt in november 2019 gepresenteerd.
 
 
 

Afbeelding invoegen

 
College van Regenten Buitengewone leden

J.M. Kastelein

J. van den Broek

L. van Nimwegen

J. Bruggeman

H.A. Mijs

- Sommelsdijk-Prinsche

- Middelharnis

- Sommelsdijk-Factor

- Sommelsdijk 

Sommelsdijk

G. Hoek

W. van Ham

J.C. Both

P. Heerschap

C. van Rixoort   

- Nijmegen

- Middelharnis

- Middelharnis-Thesaurier

- Ouddorp

-Dirksland