Publicaties

 
Veldnamen en Boerderijen:

In 1989 besloot Sociëteit Rethorica uit Sommelsdijk tot inventarisatie en publicatie van veldnamen op Goeree-Overflakkee.
De "veldwerkers”, die zich hadden aangemeld voor deze inventarisatie, gingen vervolgens met blocnote en polderkaart de boer op.
In meer dan tien jaren werden de veldnamen door Sociëteit Rethorica zorgvuldig vastgelegd en verwerkt, zowel tekstueel als op kaarten.
Parallel aan de genoemde werkzaamheden werd tevens op Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan naar onder meer het ontstaan van het eiland, de geschiedenis van de boerderijen, een breed scala van sociale aspecten en cultuurhistorische zaken. Ook zijn hoofdstukken gewijd aan de meestoven en aan de wandtegels op het eiland. Daartoe hebben behalve de leden van Sociëteit Rethorica, tevens een groot aantal deskundigen een bijdrage geleverd aan dit boek.

Veldnamen en Boerderijen is dan ook een lezenswaardig naslagwerk geworden, niet allen voor de veldnamen, maar ook voor de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen op Goeree Overflakkee.
 

Net over de drempel van de eeuwwisseling, is dit standaardwerk over het leven, wonen en werken op Goeree-Overflakkee gepubliceerd. Hopelijk zal deze uitgave een stimulans zijn voor anderen om daarmee door te gaan.
De eeuwenoude lijfspreuk van Sociëteit Rethorica "Hoe langer hoe Liever” kan daarbij ook in de toekomst richting geven.Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld

In het jaar van de boerderij in 2003, nam Boerderij Stichting Zuid- Holland het initiatief om tot een inventarisatie te komen van alle boerderijen op Goeree Overflakkee.
Verschillende streken in Zuid-Holland, zoals Voorne-Putten, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard, gingen aan de slag.
Eind 2004 richtte de Boerderij Stichting zijn blik op een volgende regio, Goeree-Overflakkee.
De Boerderij Stichting benaderde Sociëteit Rethorica welke immers al veel kennis in huis had over boerderijen op het eiland.

In 2004 werd een bijeenkomst gehouden waarbij vrijwilligers werden
gezocht om e.e.a. te helpen realiseren.
De oorspronkelijke opdracht was alle boerderijen te inventariseren tot 1950.

Al gauw bleek dit voor Goeree Overflakkee niet voldoende te zijn.
De veranderingen op het eiland zijn juist na 1950 enorm geweest, als gevolg van de Ramp in 1953 en de ruilverkaveling. Daarom werd besloten alle bestaande boerderijen te inventariseren, en vervolgens op te slaan in een beeldbank. Een selectie hieruit is op dvd gezet.


Het zijn zowel boerderijen in het buitengebied als dorpsboerderijen, daar die ook voor een groot deel de geschiedenis van Goeree Overflakkee hebben bepaald. Velen zijn niet meer als zodanig in gebruik.

Er is alles aan gedaan om bij de samenstelling zo compleet en accuraat mogelijk te zijn.
Namens Sociëteit Rethorica veel kijkplezier.
 
In 2015 is het 500-jarig bestaan van Sociëteit Rethorica gevierd.
In hetzelfde jaar bestaat Sommelsdijk 550 jaar.
Reden genoeg om een blijvend aandenken te laten verschijnen. In deze uitgave worden 55 verhalen verteld
uit de rijke historie van Sommelsdijk. Je kunt dit boek eigenlijk beschouwen als een historische canon waarin de belangrijkste feiten uit de geschiedenis kort worden uitgelicht. Het boek bevat geen integrale geschiedschrijving, want daarvoor is meer onderzoek nodig in het archief. De publicatie is geschreven voor een zo breed mogelijk publiek en is verluchtigd met vaak niet eerder gepubliceerde illustraties, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het streekarchief. Het is daardoor een lees-en kijkboek geworden. Het geheel wordt afgesloten met een aanvullend hoofdstuk waarin een impressie gegeven wordt van de jubileumactiviteiten van Sociëteit Rethorica. 
 
Een kleine geschiedenis van Sommelsdijk
                 in 55 + 1 verhalen

             Afbeelding invoegen
Klik  om publicaties te bestellen.
 
Onder grote belangstelling vond vrijdag 30 september 2016 de presentatie plaats van "Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee deel 1", dit unieke boekje is te koop voor € 8.95 excl. eventuele verzendkosten.
 
Afbeelding invoegen
 
Op 20 oktober 2017 vond de presentatie plaats van deel II "Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee" ook deze unieke uitgave, met nooit vertoonde foto's, is te koop voor € 9.95 excl. eventuele verzendkosten. Ook verkrijgbaar bij boekhandel van der Boom te Sommelsdijk en bij BRUNA te Oude Tonge.
 Afbeelding invoegen
 
Inmiddels is ook deel III verschenen, ook hierin weer unieke foto's en verhalen, kosten € 10.95 excl. eventuele verzendkosten. Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Dekker-van Esbroek, Westdijk 48, Middelharnis en bij van de Boom, Voorstraat 41, Sommelsdijk.
Inmiddels ook deel IV 

Afbeelding invoegen
 
Inmiddels ook deel V
Afbeelding invoegen

Inmiddels is ook deel V verschenen, ook hierin weer unieke foto's en verhalen, kosten € 11.95 excl. eventuele verzendkosten. Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Dekker-van Esbroek, Westdijk 48, Middelharnis en bij van de Boom, Voorstraat 41, Sommelsdijk.
 Publicaties zijn te bestellen via de link contact met het contactformulier.Contact