Activiteiten

 Onderzoek buurt- en straatnamen.                                                                                 
 Verzamelen en documenteren van oude buurt- en straat namen, welke in de loop van de tijd verloren dreigen te gaan. 

Oral history

Dat er in de streek veel verhalen uit het verleden de ronde doen mag algemeen bekend zijn.
Enkele van deze verhalen zijn al verwerkt in verschillende boekjes van diverse auteurs.
Toch vermoeden wij dat er nog veel verhalen zijn die niet aan het papier of anderszins zijn toevertrouwd. Rethorica heeft daarom een nieuw project opgestart om deze zogenaamde oral history voor het nageslacht te bewaren. Wij vinden dat deze verhalen ook behoren tot het cultureel erfgoed.

 
Rederijkerskunst

Het beoefenen en bevorderen van de kunst van Retorica, zoals dichtvormen,
voordrachten en toneelspelen.

 Geschiedenis Boerderijen

Door eigen onderzoek , met behulp van historische documenten zoals de Kips atlas en het Kaartboek Voorne wordt de geschiedenis van de destijds en nog steeds aanwezige boerderijen in beeld gebracht en beschreven.

 
Culturele dagen

Wegens het grote succes in 2007 is ook in 2008 weer een bijzondere dag op hofstede Lust en Last georganiseerd. Thema’s waren respectievelijk "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”en "Muziek Dichtbij”.

 
Verlichte boerderijen route

Naar aanleiding van het ‘Jaar van de Boerderij’ in 2003 heeft de Boerderijenstichting Zuid-Holland het initiatief genomen om de boerderijen blijvend onder de aandacht te houden. In verschillende delen van de provincie zijn ‘Verlichte Boerderijenroutes’ georganiseerd. In 2007 is ook op Goeree-Overflakkee een dergelijke route uitgezet, waarbij op drie achtereenvolgende weekenden een vijftigtal boerderijen verlicht waren. Een tiental boerderijen waren voor de routerijders opengesteld.

Met de Verlichte Boerderijenroute wil de Boerderijenstichting Zuid-Holland letterlijk en figuurlijk deze karakteristieke bouwwerken in het polderland in de schijnwerpers plaatsen.
Bij het ontwikkelen van een dergelijke route werkt de Stichting nauw samen met – natuurlijk allereerst – de boerderij eigenaren en plaatselijk bekende organisaties en gemeenten. Eén van deze organisaties op Goeree-Overflakkee is de Sociëteit Rethorica uit Sommelsdijk.
Terugblikkend was dit een enorm succes. Zo’n 2500 belangstellenden hebben de route gereden en de boerderijen bezocht, het leuke van het geheel was dat zowel oude als nieuwe bedrijven hun deuren voor het publiek hebben opengesteld.
Fotoclub de Rarekiek heeft van elk object één of meerdere foto’s gemaakt, maar ook diverse anderen hebben prachtige plaatjes gemaakt, zodat ook dit op beeld beschikbaar blijft.


  

 
Vitrine project

Door middel van een op het eiland roulerend vitrine project, georganiseerd door de Stichting Podium, wordt een beeld gegeven van wat er in het verleden zoal door Rethorica is gedaan.

   

 

 


Onderzoek buurt- en straatnamen   
                                                                             
Verzamelen en documenteren van oude buurt- en straat namen, welke in de loop van de tijd verloren dreigen te gaan. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Katern  I Polder Sommelsdijk
Een werkgroep is momenteel druk bezig informatie te verzamelen over het ontstaan en geschiedenis van de polder Sommelsdijk.
Andere polders volgen in de loop der tijd.
De presentatie van de eerste katern zal zijn op 30 september a.s.. 
Op de website en in de lokale bladen zal hier in de komende tijd de nodige aandacht aan worden besteed.
Kortom weer een stukje geschiedenis gepresenteerd door Rethorica.
Inmiddels zijn katern II, III en IV verschenen en is katern V in voorbereiding.