Monumentendag 2022 en 350 jaar Lust en Last

 
Foto's Jaap Reedijk monumentendag 2022  http://jaapreedijk.smugmug.com/LUST-EN-LAST-350-JAAR/n-sDN4pF/#
 
Film geschiedenis "Lust en Last" Joost van den Berg https://www.youtube.com/watch?v=nm8tnzdnAqA


                       Afbeelding invoegen

10 september 2022

Monumentendag

350 jaar Lust en Last

1672 "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos"

2022 "350 jaar agrarische geschiedenis over- en op Hofstede Lust en Last”

1. 11.00 uur: Aanvang

    Opening monumentendag.

    Vaandeloverdracht van de scheidende Prinsche - aantredende Prinsche Soc. Rethorica.

    Presentatie video 350 jaar geschiedenis Lust en Last.

2. Doorlopende onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid

2a.Ongeveer vanaf 12.00 uur is het mogelijk een lunch te gebruiken, die uitsluitend uit

     streekproducten is samengesteld.

3. Diverse workshops en rondleidingen het historisch erf en huis door de dag heen.

   Vogelwerkgroep met pluizen van uilenballen.

   Wildplukken, leer wat eetbaar is in de natuur.

   Aankondigingen sprekers zie informatiepanelen.

   Fotopuzzeltocht kinderen (aanmelden op locatie).

   Schat zoeken in groepen van 20 personen (aanmelden via website Streekmuseum).

4. 14.30 uur: "Akkerbouw en boerenarchitectuur op en rond erf Lust en Last vanaf 1672”  Gerbrand Hoek.( korte PowerPoint-presentatie)

5. 15.00 uur: Grensconflict Holland-Zeeland (toneel).

6. Muziek op wisselende tijden.

7. 17.30 uur: Gesmookte poters met speenvarken.

(inschrijven via societeitrethorica@gmail.com kosten € 17.50 p.p. overmaken op rekening nr. NL98RABO0342026305 t.n.v. Sociëteit Retorica).

8. Tijdens het poterbal muzikale omlijsting artiesten van Flakkeese bodem.

9. Diverse kramen met uiteenlopende en interessante onderwerpen op het gebied van erfgoed,cultuur, duurzaamheid en niet te vergeten streekproducten. 

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Oral history

Dat er in de streek veel verhalen uit het verleden de ronde doen mag algemeen bekend zijn.
Enkele van deze verhalen zijn al verwerkt in verschillende boekjes van diverse auteurs.
Toch vermoeden wij dat er nog veel verhalen zijn die niet aan het papier of anderszins zijn toevertrouwd. Rethorica heeft daarom een nieuw project opgestart om deze zogenaamde oral history voor het nageslacht te bewaren. Wij vinden dat deze verhalen ook behoren tot het cultureel erfgoed.

 
Rederijkerskunst

Het beoefenen en bevorderen van de kunst van Retorica, zoals dichtvormen,
voordrachten en toneelspelen.

 Geschiedenis Boerderijen

Door eigen onderzoek , met behulp van historische documenten zoals de Kips atlas en het Kaartboek Voorne wordt de geschiedenis van de destijds en nog steeds aanwezige boerderijen in beeld gebracht en beschreven.

 
Culturele dagen

Wegens het grote succes in 2007 is ook in 2008 weer een bijzondere dag op hofstede Lust en Last georganiseerd. Thema’s waren respectievelijk "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”en "Muziek Dichtbij”.

 
Verlichte boerderijen route

Naar aanleiding van het ‘Jaar van de Boerderij’ in 2003 heeft de Boerderijenstichting Zuid-Holland het initiatief genomen om de boerderijen blijvend onder de aandacht te houden. In verschillende delen van de provincie zijn ‘Verlichte Boerderijenroutes’ georganiseerd. In 2007 is ook op Goeree-Overflakkee een dergelijke route uitgezet, waarbij op drie achtereenvolgende weekenden een vijftigtal boerderijen verlicht waren. Een tiental boerderijen waren voor de routerijders opengesteld.

Met de Verlichte Boerderijenroute wil de Boerderijenstichting Zuid-Holland letterlijk en figuurlijk deze karakteristieke bouwwerken in het polderland in de schijnwerpers plaatsen.
Bij het ontwikkelen van een dergelijke route werkt de Stichting nauw samen met – natuurlijk allereerst – de boerderij eigenaren en plaatselijk bekende organisaties en gemeenten. Eén van deze organisaties op Goeree-Overflakkee is de Sociëteit Rethorica uit Sommelsdijk.
Terugblikkend was dit een enorm succes. Zo’n 2500 belangstellenden hebben de route gereden en de boerderijen bezocht, het leuke van het geheel was dat zowel oude als nieuwe bedrijven hun deuren voor het publiek hebben opengesteld.
Fotoclub de Rarekiek heeft van elk object één of meerdere foto’s gemaakt, maar ook diverse anderen hebben prachtige plaatjes gemaakt, zodat ook dit op beeld beschikbaar blijft.


  

 
Vitrine project

Door middel van een op het eiland roulerend vitrine project, georganiseerd door de Stichting Podium, wordt een beeld gegeven van wat er in het verleden zoal door Rethorica is gedaan.

   

 

 


Onderzoek buurt- en straatnamen   
                                                                             
Verzamelen en documenteren van oude buurt- en straat namen, welke in de loop van de tijd verloren dreigen te gaan. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Katern  I Polder Sommelsdijk
Een werkgroep is momenteel druk bezig informatie te verzamelen over het ontstaan en geschiedenis van de polder Sommelsdijk.
Andere polders volgen in de loop der tijd.
De presentatie van de eerste katern zal zijn op 30 september a.s.. 
Op de website en in de lokale bladen zal hier in de komende tijd de nodige aandacht aan worden besteed.
Kortom weer een stukje geschiedenis gepresenteerd door Rethorica.
Inmiddels zijn katern II, III en IV en V verschenen en is VI in voorbereiding.
Op 28 april is ook deel V verschenen, ook hierin weer unieke foto's en verhalen, kosten € 11.95 excl. eventuele verzendkosten. Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Dekker-van Esbroek, Westdijk 48, Middelharnis en bij van de Boom, Voorstraat 41, Sommelsdijk.