Welkom

op de website van SOCIETEIT RETHORICA te SOMMELSDIJK                                                                      
Opgericht 26 november 1515.
Het bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken –
voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals:

• Uitgave van het bekende boek "Veldnamen en Boerderijen op Goeree-Overflakkee"

• Mede organisatie van de succesvolle Verlichte Boerderijen route, met meer dan 2500 bezoekers

• Organisatie van "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”, zeer druk bezochte feestelijke dagen waar Cultuur, Natuur en Landbouw elkaar ontmoetten op hofstede Lust      en Last te Sommelsdijk.
• Uitgave van de DVD "Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld”, een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.
 
• Uitgave "Blik op de Agrarische Geschiedenis van Goeree-Overflakkee" een serie van totaal VI katernen waarin per polder de geschiedenis wordt beschreven.
  Inmiddels is deel V op 28 april 2023 gepresenteerd. Deel VI is in voorbereiding en zal op 4 oktober 2024 worden gepresenteerd. Gastspreker
  Frank Westerman. 

 
 
 
 

Afbeelding invoegen

 
College van Regenten Buitengewone leden

J.M. Kastelein

L. van Nimwegen

J. Bruggeman

H.A. Mijs

P.Koppelman

- Sommelsdijk-Prinsche

- Sommelsdijk-Factor

- Sommelsdijk

- Sommelsdijk 

Sommelsdijk

G. Hoek

W. van Ham

J.C. Both

P. Heerschap

C. van Rixoort   

- Nijmegen

- Middelharnis

- Middelharnis-Thesaurier

- Ouddorp

-Dirksland