500 jaar Sociëteit Rethorica

In 2015 is het 500-jarig bestaan van Sociëteit Rethorica gevierd.
In hetzelfde jaar bestaat Sommelsdijk 550 jaar.
Reden genoeg om een blijvend aandenken te laten verschijnen. In deze uitgave worden 55 verhalen verteld
uit de rijke historie van Sommelsdijk. Je kunt dit boek eigenlijk beschouwen als een historische canon waarin de belangrijkste feiten uit de geschiedenis kort worden uitgelicht. Het boek bevat geen integrale geschiedschrijving, want daarvoor is meer onderzoek nodig in het archief. De publicatie is geschreven voor een zo breed mogelijk publiek en is verluchtigd met vaak niet eerder gepubliceerde illustraties, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het streekarchief. Het is daardoor een lees-en kijkboek geworden. Het geheel wordt afgesloten met een aanvullend hoofdstuk waarin een impressie gegeven wordt van de jubileumactiviteiten van Sociëteit Rethorica. 
Afbeelding invoegen