Nieuws


Polderkatern deel II - donderdag 5 oktober 2017

Deel twee "Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee” is uit.

 

Er is weer een stap gezet in het meerjarige project over de agrarische en boerderijgeschiedenis van Goeree-Overflakkee. Een project dat in 2015 door de cultureel-historische Sociëteit Rethorica te Sommelsdijk werd opgezet en vorig jaar het eerste deel ervan, in de vorm van een zogeheten ‘Polderkatern’, publiceerde. Dat deel had betrekking op de omliggende polders van de kern Sommelsdijk. Het tweede deel, dat op 20 oktober aanstaande zal worden gepresenteerd, gaat over de polders rondom de kernen Oude- en Nieuwe-Tonge, oftewel de Heerlijkheid Grijsoord.

Net als in het Polderkatern Sommelsdijk is er voor een veelzijdige invalshoek gekozen. Zo komt niet alleen de poldergeschiedenis aan bod, maar evenzo de landbouwmethode van voorbije eeuwen en hoe het ging rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20ste eeuw. De eeuwwisseling dat de mechanisatie in de landbouw zeer aarzelend op Flakkee ingang begon te vinden. Verder is ruimschoots aandacht besteed aan de architectuur en bouwhistorie van de grote polderboerderijen in Grijsoord. Helaas zijn de meeste historische hofsteden verdwenen. Brand, de Watersnoodramp en ‘gewoon’ modernisering lagen hieraan ten grondslag. Maar……. enkele interessante en mooie hoeves hebben de tand des tijds tot nu toe weten te overwinnen. De bekendste daaronder is natuurlijk hoeve Bouwlust aan de Oudelandsedijk.

Meer dan in het eerste Polderkatern is in deel II aandacht besteed aan de bewoningsgeschiedenis van enkele hofsteden. De projectgroep ‘ontdekte’ dat er in Grijsoord enkele boerderijen zijn die zeer lange tijd achtereen in het bezit waren van dezelfde familie. Dit was voor de onderzoekers een reden om die bewoningsgeschiedenis onder de loep te nemen, met soms verrassende resultaten als uitkomst.

 

Het Polderkatern II is rijk van inhoud, toegankelijk geschreven en royaal geïllustreerd, met voornamelijk historisch fotomateriaal. Er is fotomateriaal bij dat nog nooit in welke publicatie dan ook is gepubliceerd. Het gaat dus om nogal wat unieke foto’s, die boven water zijn gekomen door veldwerk en archiefonderzoek van de projectleden.

 

Polderkatern deel II, Oude- en Nieuwe-Tonge, zal op vrijdagavond 20 oktober aanstaande worden gepresenteerd tijdens een aantrekkelijk programma. De avond begint om 19:30 uur (inloop al om 19:00 uur) en zal tot ongeveer 22:00 uur duren. De locatie is Ons Dorpshuis aan het Korteweegje 14 in Nieuwe-Tonge. Vóór het katern zal worden gepresenteerd door Rethorica zijn er twee lezingen. De eerste voordracht wordt gehouden door voormalig-dijkgraaf en oud-landbouwer de heer David Goekoop. Hij zal spreken over de omslag van de oude naar de nieuwe landbouw en zal daarbij ook ingaan op de gevolgen die de inundatie tijdens de Tweede Wereldoorlog had op de landbouw. De tweede lezing gaat over de allernieuwste, biologische technieken in de gewasbescherming: "Hoe maak je van de agricultuur puur natuur?” Over dit zeer actuele onderwerp zal worden gesproken door mevrouw dr. Sandra de Weert. Zij is als microbiologisch onderzoeker werkzaam bij het wereldwijd bekende bedrijf op dit terrein: Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

 

Na de presentatie van het katern door boerderijdeskundige Gerbrand Hoek, tevens bestuurslid van Rethorica, zullen twee ‘eerste exemplaren’ van het boekwerkje worden uitgereikt door voorzitter, of  Prinsche van Rethorica, de heer Hein Mijs. Tot slot van de avond is er onder het genot van een drankje gelegenheid het katern te kopen. De prijs ervan is slechts 9,95 euro voor een rijk geïllustreerd boekwerkje van bijna 80 pagina’s.


Terug naar de vorige pagina >