Nieuws


Katern III - donderdag 8 november 2018

Als bij de delen I en II zijn wij er andermaal in geslaagd een rijk geïllustreerde editie te doen ontstaan en zijn wij met onze onderzoekers en
schrijvers van mening, dat dit de voorgaande twee delen heeft overtroffen.
Dit derde polderkatern zal nu ook weer worden gepresenteerd in een speciaal daarvoor samengesteld programma en wel op vrijdagavond 14 december 2018
vanaf 19.00 uur.
Dit keer hebben wij als locatie gekozen Het Dorpshuis 't Trefpunt te (3245 AP) Stad aan 't Haringvliet aan de Oranjelaan no.14
 
De keuze van de uitgenodigde sprekers is mede bepaald door de inhoud van het katern en hun lezingen sluiten daarop aan of houden daarmede verband.
 


Terug naar de vorige pagina >